'Αγιον Όρος - 'Αθως

-25%
'Αγιον Όρος - 'Αθως
Τίτλος: 'Αγιον Όρος - 'Αθως
Υπότιτλος: Ιστορία-Τέχνη-Παράδοση.
Συγγραφέας: Χατζηφώτης Ι. Μ.
Εκδότης: Παπαδήμας Ν. Δημήτριος
ISBN: 960-206-395-5
Έτος Έκδοσης: 12/1996
Σελίδες: 132 με ευρετήριο, χάρτη και 21 εικόνες
Διαστάσεις: 21Χ29, χαρτόδετο
Αριθμός/Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Τιμή: 21,20€ 15,90€
Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο

"Είναι λίαν επαινετή η πρωτοβουλία να αφιερωθή ειδικόν τεύχος της " Ελληνικής Δημιουργίας" εις το ʼγιον Όρος. Πλησιάζουν χίλια χρόνια από της θεμελιώσεως της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας -ήτις λογίζεται ως απαρχή του Όρους επί Νικηφόρου Φωκά- και ο καλύτερος τρόπος εορτασμού της χιλιετηρίδας είναι, νομίζω, η μελέτη, η πληρεστέρα γνώσις και κατανόησις, η διαφύλαξις και η διάσωσις του Όρους. Αι είκοσι μοναί του, ιδρυμέναι εν μέσω πλουσίας φύσεως, αποτελούν τεράστιον βυζαντινόν μουσείον, περιέχον βαρύτιμα κειμήλια, χειρογράφους κώδικας, αξιολόγους φορητάς εικόνας, βιβλιοθήκας κ.λπ. Όλαι μαζί αποτελούν χαρακτηριστικόν σύνολον, εις το οποίον διακρίνονται κατάγραφοι βυζαντινοί ναοί και κτίσματα με ευρύχωρους αυλάς και περί αυτάς μοναχικά κελλιά, ζωντανά δείγματα βυζαντινών σπιτιών με τους εξώστας των, τας επαλλήλας στοάς, τους Πυλώνας και τους Πύργους των. Αλλά δεν είναι μόνον μουσείον το ʼγιον Όρος. Εκεί ζη και σήμερον και ενσαρκώνεται το μοναχικόν Ιδεώδες της Ορθοδοξίας. Και είναι συγχρόνως η ζωντανή εικών του μεσαιωνικού ελληνικού βίου με τα ιδανικά του και τας συνηθείας του, είναι κοιτίς εθνικών παραδόσεων, εις την οποίαν διεσώθη η γνησία λατρεία του Βυζαντινού λαού." Κωνστ. Καλλίας, Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περιεχόμενα

1. Ι. Μ. Χατζηφώτης, Πρόλογος
2. Σπύρος Μελάς, ʼγιον Όρος. Η Μονή του Βατοπεδίου
3. Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης, Το ʼγιον Όρος- ʼθως
4. Αρχιμανδρίτης Παύλος, Το σύγχρονον ʼγιον Όρος
5. Γαβριήλ Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Διονυσίου, Τα Καρούλια και τα Κατουνάκια
6. Αρχιμ. Ηλίας Μ. Λαυριώτης, Η επαναλειτουργία της Αθωνιάδος Σχολής
7. Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Η ζωγραφική στο ʼγιον Όρος. Τοιχογραφίες του Πρωτάτου
8. Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, ʼγιον Όρος. Ησυχία και προσευχή
9. Αλέξ. Μωραϊτίδης, Δύο λειτουργίαι εις το ʼγιον Όρος
9. Κώστας Παπαπαναγιώτου, Το ʼγιον Όρος (ποίημα)
10. Οι Αγιορείται προς την Α. Μ. τον Βασιλέα
11. Βασίλειος Λ. Δεντάκης, Η διοργάνωσις της Μοναχικής Πολιτείας του Αγίου Όρους
12. Ιωάννης Γρ. Τιμαγένης, Μετά μίαν επίσκεψιν
13. Ανδρέας Ν. Νομικός, Ιστορικά της Τίμιας Ζώνης
14. Φώτης Κόντογλου, Καλοκαίρι στο Όρος
15. Επιστολή Ερημίτου, "Ορθοδοξία ή θάνατος"
16. Βασ. Κραψίτης, Οι καμπάνες του Αγίου Όρους
17. Αλέξ. Παπαγιάννης, Ο ʼθως (ποίημα)
18. Σ. Ι. Αγαπητίδης, Η ανασυγκρότησις του Αγίου Όρους
19. Βασ. Μουστάκης, Για την αναγέννηση του ʼθωνος
20. Στέλιος Σπεράντσας, Σημειώσεις για τον ʼθω
21. C. Pabel (ελευθέρα απόδοσις Ρ.Α.Κ.), Ιστορικά και θεολογούμενα του ʼθω
22. Franz Doelger (ελευθέρα απόδοσις υπό Ρ.Α.Κ.), Η μοναδική πολιτεία του ʼθω. Σύντομη ιστορία
23. Ν. Θ. Μπουγάτσος, Πνευματικαί επιδράσεις του Αγίου Όρους
24. R. Dawkins (μετάφρασις Κ.Γ.Π.), Ερημίται επί του ʼθω
25. Ευρετήριο