ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, ΤΟΜΟΣ Β'

-20%
ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, ΤΟΜΟΣ Β'
Τίτλος: ΣΕΙΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, ΤΟΜΟΣ Β'
Συγγραφέας: ΛΑΙΛΙΟΣ Χ.
Ιδιότητα Συγγραφέα: ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Εκδότης: ΤΥΠΟΙΣ ΑΜΑΛΘΙΑΣ
Έτος Έκδοσης: 1860
Σελίδες: ζ΄+259+1χ.α.
Διαστάσεις: 14Χ21
Αριθμός/Τόπος έκδοσης: ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ
Τιμή: 10,60€ 8,48€
Διαθεσιμότητα: `Αμεσα διαθέσιμο

ΛΑΙΛΙΟΥ Χ. Γυμνασιάρχου Σμύρνης, Σειρά Στοιχειωδών Μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσης. Χάριν των εν τοις Ελλ. Σχολείοις διδασκομένων παίδων. Τόμος Β΄. Περιέχων τα του δευτέρου έτους μαθήματα. Εν Σμύρνη, ΤΥΠΟΙΣ ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ, 1860, 8ο, σελ. ζ΄+259+1χ.α. (αντίτυπο ταλαιπωρημένο από υγρασία, λείπουν η σελίδα τίτλου και η σελίδα ζ΄, ΓΚΙΝΗΣ- ΜΕΞΑΣ αρ. 8420)